1 phiên giao dịch chứng khoán là gì

1 phiên giao dịch chứng khoán là gì

Phiên giao dịch chứng khoán là khoảng thời gian thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch.

Một phiên giao dịch chứng khoán diễn ra vào một ngày và giờ đã định. Thời lượng của phiên có thể thay đổi từ một ngày đến vài ngày. Phiên bắt đầu bằng tiếng chuông mở và kết thúc khi tiếng chuông đóng cửa reo, lúc này tất cả các giao dịch đã được hoàn tất.

Tiếng chuông mở cửa báo hiệu rằng các nhà giao dịch bây giờ được phép mua hoặc bán cổ phiếu của cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Điều này cũng có nghĩa là thông tin mới về cổ phiếu đã được công bố, chẳng hạn như báo cáo thu nhập của công ty hoặc các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá của chúng.

Phiên giao dịch chứng khoán là khoảng thời gian mà một sở giao dịch chứng khoán hoạt động.

Việc mở và đóng cửa một phiên giao dịch chứng khoán được gọi là “phiên giao dịch”. Phiên giao dịch bắt đầu khi thị trường mở cửa và kết thúc khi đóng cửa.

Một sàn giao dịch chứng khoán có thể hoạt động nhiều hơn một phiên mỗi ngày, nhưng trong trường hợp này, chúng vẫn được coi là một ngày giao dịch.

Khoảng thời gian giữa hai phiên liên tiếp được gọi là “ngày giao dịch”.

Một “tuần giao dịch” thường bao gồm năm ngày giao dịch liên tiếp.

Phiên giao dịch chứng khoán là khoảng thời gian thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch.

Thị trường chứng khoán hoạt động theo hệ thống múi giờ, do đó, có thể trong cùng một ngày có nhiều phiên giao dịch tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Một phiên giao dịch chứng khoán kết thúc khi kết thúc công việc kinh doanh và bắt đầu lại khi phiên giao dịch ngày hôm sau bắt đầu.

Tin tức liên quan

1 phiên chứng khoán là gì
Chứng khoán chưa niêm yết là gì
Vị thế trong chứng khoán là gì
Vùng tích lũy chứng khoán là gì
Upcom trong chứng khoán là gì
Trần chứng khoán là gì
Short chứng khoán là gì
Rút chân trong chứng khoán là gì
Chứng khoán hưởng quyền là gì
Pb trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *