Atc Trong Chứng Khoán Là Gì

Atc Trong Chứng Khoán Là Gì

“At-the-money” hoặc “at-the-strike” là một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch quyền chọn cổ phiếu. Nó còn được gọi là ATM hoặc với giá thực tế. Điều này có nghĩa là quyền chọn không còn giá trị thời gian và giá trị của nó sẽ không thay đổi khi giá thị trường của cổ phiếu cơ sở thay đổi thêm.

Atc In Stocks đề cập đến một hợp đồng quyền chọn không còn giá trị thời gian và giá trị của nó sẽ không thay đổi khi giá thị trường của cổ phiếu cơ sở thay đổi thêm.

Từ viết tắt ATX đề cập đến ý tưởng rằng một công ty được “giao dịch tích cực” hoặc “được quản lý tích cực”.

Atc trong cổ phiếu là những cổ phiếu được giao dịch sôi động trên thị trường. Chúng thường có khối lượng giao dịch cao và có thể mua bán dễ dàng.

Các công ty ATX có vốn hóa thị trường cao, có nghĩa là họ có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn các công ty có vốn hóa thị trường thấp hơn.

Atc là chữ viết tắt của từ “chi phí thực trung bình”. Nó là một số liệu phân tích tổng chi phí sở hữu của một công ty, bao gồm tất cả các chi phí theo thời gian, bao gồm cả khấu hao và khấu hao.

Chi phí thực trung bình được tính bằng cách lấy tổng chi phí sở hữu chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành trung bình.

Tin tức liên quan

Margin Trong Chứng Khoán Là Gì
Ce Trong Chứng Khoán Là Gì
Chơi Chứng Khoán Là Gì
Thị Trường Chứng Khoán Là Gì
Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì
Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì
Bull Trap Trong Chứng Khoán Là Gì
Ce ChứNg Khoán Là Gì
ChứNg Khoán Là Gì Cổ PhiếU Là Gì
KhốI Tự Doanh ChứNg Khoán Là Gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *