Kiến thức chứng khoán

Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì

Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì Thao túng thị trường chứng khoán là hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng giả tạo đến giá của chứng khoán bằng cách mua hoặc bán số lượng lớn cổ phiếu. Thao túng thị trường chứng khoán là một vấn đề đã được quan tâm trong …

Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì Read More »