Chứng khoán chưa niêm yết là gì

Chứng khoán chưa niêm yết là gì

Chứng khoán chưa niêm yết là chứng khoán không được giao dịch trên một sở giao dịch chứng khoán lớn.

Chứng khoán chưa niêm yết không được giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn và chúng có thể rủi ro hơn chứng khoán niêm yết vì không có thông tin công khai về chúng.

Chứng khoán chưa niêm yết là chứng khoán không được niêm yết trên sàn giao dịch công cộng.

Đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết thường rủi ro hơn so với đầu tư vào chứng khoán niêm yết, bởi vì nhà đầu tư có ít thông tin hơn.

Chứng khoán chưa niêm yết là chứng khoán không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch công cộng nào.

Các nhà đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết không được cơ quan quản lý bảo vệ tốt và đã có trường hợp lừa đảo các nhà đầu tư này.

Chứng khoán chưa niêm yết có thể được chia thành hai loại: chứng khoán tư nhân và chứng khoán hạn chế. Danh mục giao dịch tư nhân bao gồm cổ phiếu của các công ty tư nhân chưa được niêm yết công khai, trong khi chứng khoán bị hạn chế bao gồm cổ phiếu của các công ty đã được niêm yết công khai nhưng sau đó bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch công khai vì những lý do như phá sản hoặc gian lận.

Tin tức liên quan

Vị thế trong chứng khoán là gì
Vùng tích lũy chứng khoán là gì
Upcom trong chứng khoán là gì
Trần chứng khoán là gì
Short chứng khoán là gì
Rút chân trong chứng khoán là gì
Chứng khoán hưởng quyền là gì
Pb trong chứng khoán là gì
Nâng hạng thị trường chứng khoán là gì
Nổ vol trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *