Chứng khoán dài hạn là gì

Chứng khoán dài hạn là gì

Chứng khoán dài hạn là tài sản đầu tư không có tính thanh khoản và không thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng. Những chứng khoán này có thời gian đáo hạn dài, thường là hơn một năm.

Chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ là những ví dụ về chứng khoán dài hạn.

Chứng khoán là công cụ tài chính đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Chúng có thể được mua và bán trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán dài hạn là chứng khoán không được mua bán trên thị trường chứng khoán. Các chứng khoán này có thể được phát hành bởi chính phủ, tập đoàn hoặc các tổ chức khác và có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, giấy ghi nợ và các loại công cụ nợ khác.

Chứng khoán dài hạn là một loại chứng khoán có thời gian đáo hạn ít nhất là 10 năm. Điều này có nghĩa là công ty phát hành không phải trả nợ gốc trong một thời gian dài.

Có nhiều lý do tại sao một nhà đầu tư muốn mua chứng khoán dài hạn. Ví dụ, họ có thể quan tâm đến thu nhập do các chứng khoán này tạo ra và họ muốn nhận thu nhập này trong một khoảng thời gian dài. Một lý do khác có thể là do họ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và mua nhiều loại tài sản khác nhau với thời gian đáo hạn khác nhau.

Tin tức liên quan

Canslim chứng khoán là gì
T+2 trong chứng khoán là gì
1 phiên giao dịch chứng khoán là gì
1 phiên chứng khoán là gì
Chứng khoán chưa niêm yết là gì
Vị thế trong chứng khoán là gì
Vùng tích lũy chứng khoán là gì
Upcom trong chứng khoán là gì
Trần chứng khoán là gì
Short chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *