ChứNg Khoán Là Gì Cổ PhiếU Là Gì

ChứNg Khoán Là Gì Cổ PhiếU Là Gì

Cổ phiếu là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty.

Có hai loại cổ phiếu, phổ biến và ưu đãi.

Cổ phiếu phổ thông thường có quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu ưu đãi thường không có.

Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu vốn chủ sở hữu và cổ phiếu nợ. Cổ phiếu vốn chủ sở hữu là cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của một công ty, và cổ phiếu nợ là các khoản cho vay đối với công ty.

Cổ phiếu vốn chủ sở hữu cho phép người nắm giữ một phần thu nhập, trong khi chứng khoán nợ thì không. Chứng khoán nợ, chẳng hạn như trái phiếu, đại diện cho một khoản vay được hoàn trả bằng lãi suất, trong khi cổ phiếu vốn thường không có yêu cầu này.

Sự khác biệt chính giữa hai loại cổ phiếu này là cổ phiếu vốn chủ sở hữu trao quyền sở hữu trong công ty trong khi chứng khoán nợ thì không.

Cổ phiếu là khoản đầu tư vào doanh nghiệp. Chúng là cổ phần sở hữu trong một công ty và giá cổ phiếu có liên quan trực tiếp đến hoạt động của công ty.

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu và hy vọng rằng chúng sẽ tăng giá trị theo thời gian. Họ cũng nhận được cổ tức hoặc một phần lợi nhuận từ cổ phiếu của họ.

Thị trường chứng khoán nổi tiếng nhất là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Tin tức liên quan

KhốI Tự Doanh ChứNg Khoán Là Gì
Hàng đầu cơ chứng khoán là gì
Điểm của sàn chứng khoán là gì
Đặt lệnh chứng khoán là gì
Đội lái chứng khoán là gì
Dj trong chứng khoán là gì
Dòng penny trong chứng khoán là gì
Dư địa trong chứng khoán là gì
Dòng p trong chứng khoán là gì
Chứng khoán dài hạn là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *