Đường macd trong chứng khoán là gì

đường macd trong chứng khoán là gì

MACD là một chỉ báo theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá cả.

MACD là một chỉ báo theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá cả. Đường MACD là sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày. Biểu đồ MACD là sự khác biệt giữa đường MACD và không.

Đường MACD là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Đường MACD là một chỉ báo xung lượng giúp các nhà giao dịch xác định sự khác biệt giữa thị trường tăng và giảm. Đường MACD được tính theo công thức sau:

Đường MACD = (EMA 12 ngày – EMA 26 ngày) / EMA 12 ngày.

MACD (Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ) là một chỉ báo phổ biến giúp các nhà giao dịch xác định những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.

MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày cho đường EMA 12 ngày. Sự khác biệt này sau đó được chia cho đường EMA 26 ngày. Kết quả được vẽ trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ hoặc biểu đồ đường với các thanh trên hoặc dưới đường 0.

Tin tức liên quan

Đường rs trong chứng khoán là gì
Đu đỉnh trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *