Hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì

hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì

Thu hồi kỹ thuật là một chiến lược đầu tư phổ biến. Chúng được sử dụng để xác định biến động giá có thể có của một cổ phiếu trong tương lai.

Mức thoái lui kỹ thuật được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá cao và thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Sự thoái lui có thể lên hoặc xuống, tùy thuộc vào việc giá đóng cửa hiện tại cao hơn hay thấp hơn điểm thấp trong khoảng thời gian đó.

Sự thoái lui kỹ thuật là quá trình tìm kiếm các điểm cao và thấp của chuyển động giá của một cổ phiếu.

Quá trình tìm kiếm các điểm cao và thấp của chuyển động giá của cổ phiếu được gọi là thoái lui kỹ thuật. Nó có thể được thực hiện bằng cách tính toán sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp, sau đó chia sự khác biệt này cho hai. Điều này sẽ cung cấp cho bạn mức thoái lui của bạn. Loại thoái lui kỹ thuật phổ biến nhất là tuyến tính, có nghĩa là nó di chuyển theo đường thẳng từ điểm này đến điểm khác.

Sự thoái lui kỹ thuật là một thuật ngữ mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, thường là một cổ phiếu, liên quan đến phạm vi giao dịch trước đó của nó.

Sự thoái lui kỹ thuật không chỉ giới hạn ở cổ phiếu. Nó cũng có thể được áp dụng cho các tài sản khác như tiền điện tử hoặc hợp đồng tương lai. Ý tưởng đằng sau sự thoái lui kỹ thuật là tài sản sẽ tuân theo cùng một mô hình trong tương lai như trong quá khứ.

Tin tức liên quan

Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì
Giá mở cửa chứng khoán là gì
Giải chấp chứng khoán là gì
Ema trong chứng khoán là gì
Đường macd trong chứng khoán là gì
Đường rs trong chứng khoán là gì
Đu đỉnh trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *