ipo trong chứng khoán là gì

ipo trong chứng khoán là gì

IPO, hay phát hành lần đầu ra công chúng, là lần đầu tiên một công ty chào bán cổ phiếu của mình ra công chúng.

IPO là khi một công ty chào bán cổ phiếu của mình ra công chúng lần đầu tiên.

Khi một công ty muốn phát triển và mở rộng, nó có thể quyết định rằng nó cần nhiều tiền hơn những gì nó có để làm như vậy. Một cách để một công ty có được số tiền này là phát hành cổ phiếu trong đợt IPO.

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là khi một công ty chào bán cổ phiếu của mình để bán lần đầu tiên.

Thuật ngữ “IPO” là viết tắt của “Initial Public Offering” và là một loại hình phát hành ra công chúng cho phép một công ty bán cổ phần của cổ phiếu ra công chúng.

Một công ty muốn niêm yết cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán cổ phiếu của mình trên thị trường mở, sẽ thuê một ngân hàng đầu tư để quản lý quá trình này. Sau đó, ngân hàng đầu tư sẽ chuẩn bị một bản cáo bạch, đây là tài liệu chính thức mô tả hoạt động kinh doanh của công ty và các thông tin khác mà nhà đầu tư cần trước khi quyết định xem họ có muốn mua cổ phần trong đợt IPO hay không.

Ngân hàng đầu tư cũng sẽ tìm các nhà đầu tư tổ chức sẵn sàng mua các khối lượng lớn cổ phiếu để giúp đẩy giá ban đầu để có thể bán được với giá trị cao hơn. Các nhà đầu tư tổ chức cũng có thể đồng ý mua thêm cổ phiếu theo thời gian nếu

Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là quá trình một công ty chào bán cổ phiếu của họ lần đầu tiên.

IPO là một sự kiện xảy ra khi một công ty muốn huy động tiền từ công chúng. Họ làm điều này bằng cách bán cổ phiếu của công ty họ ra công chúng.

Quá trình này được gọi là IPO, vì đây là lần đầu tiên những cổ phiếu này được chào bán ra công chúng.

Thị trường IPO đã suy giảm kể từ năm 2014, chỉ có một đợt IPO diễn ra vào năm 2015 và không có đợt IPO nào diễn ra vào năm 2016 hoặc 2017. Các đợt IPO đạt đỉnh cao trong giai đoạn 1999-2000 khi có 77 đợt IPO với tổng số tiền thu được là 190 tỷ đô la.

Tin tức liên quan

Chứng khoán trên iphone là gì
ib trong chứng khoán là gì
Hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì
Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì
Giá mở cửa chứng khoán là gì
Giải chấp chứng khoán là gì
Ema trong chứng khoán là gì
Đường macd trong chứng khoán là gì
Đường rs trong chứng khoán là gì
Đu đỉnh trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *