Mức ký quỹ trong chứng khoán là gì

Mức ký quỹ trong chứng khoán là gì

Mức ký quỹ là số tiền được vay để mua chứng khoán.

Mức ký quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị của chứng khoán ký quỹ cho giá trị của tài sản thế chấp được cầm cố cho nó. Mức ký quỹ càng cao, càng có nhiều rủi ro đối với tài khoản của nhà giao dịch.

Mức ký quỹ là số vốn chủ sở hữu mà một nhà giao dịch có trong tài khoản của họ.

Mức ký quỹ là số vốn chủ sở hữu mà một nhà giao dịch có trong tài khoản của họ. Nó quan trọng vì nó ảnh hưởng đến số tiền họ có thể vay để giao dịch và lãi suất của khoản vay đó. Mức ký quỹ ảnh hưởng đến cả rủi ro và tiềm năng thưởng cho các nhà giao dịch sử dụng ký quỹ.

Mức ký quỹ còn được gọi là “ký quỹ tối thiểu” hoặc “ký quỹ ban đầu”.

Mức ký quỹ là số tiền khách hàng có trong tài khoản để trang trải giá trị chứng khoán họ đã mua.

Nói cách khác, đó là số tiền mà nhà môi giới sẽ cho bạn vay để mua chứng khoán. Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị chứng khoán và vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn.

Tin tức liên quan

Khối lượng chia trong chứng khoán là gì
Chuyển khoản chứng khoán là gì
Kho chứng khoán là gì
ipo trong chứng khoán là gì
Chứng khoán trên iphone là gì
ib trong chứng khoán là gì
Hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì
Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì
Giá mở cửa chứng khoán là gì
Giải chấp chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *