Nâng hạng thị trường chứng khoán là gì

Nâng hạng thị trường chứng khoán là gì

Nâng hạng thị trường chứng khoán là khi cổ phiếu của một công ty được nâng hạng bởi một nhà phân tích. Điều này có nghĩa là nhà phân tích đã tăng ước tính của họ về giá cổ phiếu của công ty trong tương lai.

Nâng hạng thị trường chứng khoán là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình nâng hạng cổ phiếu từ bậc này lên bậc khác.

Các loại nâng cấp phổ biến nhất là:

– Nâng cấp kho từ cấp thấp hơn lên cấp cao hơn

– Nâng cấp kho từ không tải lên có tải

– Nâng cấp cổ phiếu từ quỹ đóng thành quỹ mở

– Nâng hạng cổ phiếu từ công ty chưa niêm yết lên công ty niêm yết

Sự chuyển động đi lên của cổ phiếu của một công ty được gọi là sự nâng cấp. Đó là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng vào tương lai của công ty và họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho nó.

Việc nâng hạng cũng sẽ xảy ra nếu các nhà phân tích đã tăng giá mục tiêu của họ cho cổ phiếu. Điều này thường là do họ đã tìm thấy thông tin mới khiến họ tin tưởng hơn vào tương lai của công ty.

Sự tụt hạng xảy ra khi giá của một cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá trước đó của nó. Việc tụt hạng có thể là do các nhà phân tích hạ giá mục tiêu của họ đối với cổ phiếu hoặc do nhà đầu tư ít tin tưởng hơn vào triển vọng tương lai của công ty.

Tin tức liên quan

Nổ vol trong chứng khoán là gì
Nva trong chứng khoán là gì
Nến chứng khoán là gì
Mức ký quỹ trong chứng khoán là gì
Khối lượng chia trong chứng khoán là gì
Chuyển khoản chứng khoán là gì
Kho chứng khoán là gì
ipo trong chứng khoán là gì
Chứng khoán trên iphone là gì
ib trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *