Nổ vol trong chứng khoán là gì

Nổ vol trong chứng khoán là gì

Khối lượng bùng nổ là sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch của một chứng khoán và khối lượng giao dịch trung bình của nó.

Lượng nổ là thước đo mức độ biến động của cổ phiếu. Nó được tính bằng cách lấy khối lượng trong một ngày và chia cho khối lượng trung bình của cổ phiếu đó trong một số ngày cụ thể, thường là 20.

Khối lượng bùng nổ là sự gia tăng đột ngột và nhanh chóng về khối lượng giao dịch của một chứng khoán.

Vol bùng nổ thường do một số lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên tin rằng cổ phiếu sẽ sinh lời rất cao.

Sự bùng nổ vol thường kéo theo sự sụp đổ, khi các nhà đầu tư phát hiện ra rằng các giả định của họ là không chính xác và họ hoảng sợ bán cổ phiếu của mình.

Biến động là thước đo giá của chứng khoán thay đổi bao nhiêu theo thời gian.

Độ biến động được đo bằng điểm phần trăm (hoặc “điểm”) và được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn của biến động giá của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, cho mức trung bình của biến động giá của chứng khoán đó trong cùng khoảng thời gian đó.

Mức độ biến động càng cao, càng có nhiều sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra với giá cả trong các giai đoạn tương lai.

Tin tức liên quan

Nva trong chứng khoán là gì
Nến chứng khoán là gì
Mức ký quỹ trong chứng khoán là gì
Khối lượng chia trong chứng khoán là gì
Chuyển khoản chứng khoán là gì
Kho chứng khoán là gì
ipo trong chứng khoán là gì
Chứng khoán trên iphone là gì
ib trong chứng khoán là gì
Hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *