Nva trong chứng khoán là gì

Nva trong chứng khoán là gì

NVA là từ viết tắt của “giá trị gia tăng ròng”. Nó là thước đo sự khác biệt giữa doanh thu của một thực thể và những gì cần thiết để trang trải chi phí của nó.

Giá trị gia tăng ròng (NVA) được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi tất cả chi phí, sau đó chia số tiền này cho doanh thu. Kết quả được biểu thị dưới dạng phần trăm.

NVA là một quỹ đầu tư mạo hiểm mới ra mắt vào năm 2017.

NVA là từ viết tắt của North Village, tên công ty đầu tiên của những người sáng lập, và là viết tắt của North Village Associates.

Quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng trên tất cả các ngành, tập trung vào những công ty có công nghệ hoặc mô hình kinh doanh đột phá.

NVA được thành lập bởi ba đối tác từ North Village Associates: Jeff Lasky, John O’Connor và James Citron.

NVA là viết tắt của Giá trị gia tăng ròng, là sự khác biệt giữa tổng doanh thu của một công ty và giá vốn hàng bán của nó. Nó được tính bằng tổng lợi nhuận của công ty trừ đi giá vốn hàng bán.

NVA cung cấp một thước đo chính xác hơn về khả năng sinh lời của một công ty hơn là lợi nhuận gộp hoặc thu nhập ròng. NVA được các nhà phân tích sử dụng để hiểu giá trị mà một công ty tạo ra từ hoạt động của mình.

Tin tức liên quan

Nến chứng khoán là gì
Mức ký quỹ trong chứng khoán là gì
Khối lượng chia trong chứng khoán là gì
Chuyển khoản chứng khoán là gì
Kho chứng khoán là gì
ipo trong chứng khoán là gì
Chứng khoán trên iphone là gì
ib trong chứng khoán là gì
Hồi kỹ thuật trong chứng khoán là gì
Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *