T+2 trong chứng khoán là gì

T+2 trong chứng khoán là gì

T + 2 là một loại thời hạn quyết toán được sử dụng trong ngành tài chính. Nó là viết tắt của “Trade Date Plus Two Business Days.” Nói cách khác, nó đề cập đến khoảng thời gian từ khi một giao dịch được thỏa thuận đến khi nó kết thúc.

T + 2 có nghĩa là hai ngày làm việc được thêm vào ngày giao dịch trước khi việc thanh toán xảy ra. T + 2 đã được giới thiệu bởi các khu vực pháp lý khác nhau như một sự thay thế cho T + 3, kéo dài thêm ba ngày làm việc.

Mục đích chính của T + 2 là giảm thiểu rủi ro bằng cách cho người tham gia thêm thời gian để thanh toán các giao dịch chứng khoán và đảm bảo họ có đủ tiền mặt cho các giao dịch này.

T + 2 là một thuật ngữ rút gọn của “Ngày giao dịch cộng thêm hai ngày”. Điều này có nghĩa là việc thanh toán cổ phiếu sẽ diễn ra sau hai ngày kể từ ngày giao dịch. Định cư T + 2 là chương trình giải quyết nhanh nhất trên thế giới và nó đã được triển khai ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, bao gồm Hồng Kông, Malaysia, Singapore và Trung Quốc.

T + 2 là một hệ thống cho phép thực hiện các giao dịch trong hai ngày.

Hệ thống T + 2 được Sở giao dịch chứng khoán New York giới thiệu vào năm 1975 và đã được các sàn giao dịch chứng khoán khác trên thế giới áp dụng. Nó được thiết kế để giảm rủi ro và cung cấp thanh khoản nhanh hơn trên thị trường chứng khoán. Chu kỳ độ lún T + 2 còn được gọi là “T cộng hai” hoặc “T cộng hai”.

Chu kỳ thanh toán T + 2 cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu vào một ngày và bán chúng vào ngày khác, với khoảng thời gian hai ngày giữa các sự kiện này, do đó có tên.

Tin tức liên quan

1 phiên giao dịch chứng khoán là gì
1 phiên chứng khoán là gì
Chứng khoán chưa niêm yết là gì
Vị thế trong chứng khoán là gì
Vùng tích lũy chứng khoán là gì
Upcom trong chứng khoán là gì
Trần chứng khoán là gì
Short chứng khoán là gì
Rút chân trong chứng khoán là gì
Chứng khoán hưởng quyền là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *