Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì

Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì

Thao túng thị trường chứng khoán là hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng giả tạo đến giá của chứng khoán bằng cách mua hoặc bán số lượng lớn cổ phiếu.

Thao túng thị trường chứng khoán là một vấn đề đã được quan tâm trong một thời gian dài. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cố gắng điều chỉnh nó từ năm 1972, nhưng chúng tôi vẫn thấy hoạt động gian lận trên thị trường chứng khoán.

SEC đã đề xuất một quy tắc mới yêu cầu các công ty tiết lộ bất kỳ đóng góp chính trị nào của năm cổ đông hàng đầu của họ. Điều này sẽ giúp SEC trong việc xác định các cổ phiếu đang bị thao túng bởi những người trong cuộc và cũng sẽ giúp họ có hành động chống lại các công ty này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về thao túng thị trường chứng khoán là gì, nó hoạt động như thế nào và làm thế nào để bạn có thể tránh rơi vào bẫy của nó?

Thao túng thị trường chứng khoán là quá trình mua và bán cổ phiếu của một công ty nhằm tác động đến giá cổ phiếu của công ty đó.

Thao túng thị trường chứng khoán có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như mua và bán cổ phiếu để tạo ra sự xuất hiện sai lệch về nhu cầu đối với cổ phiếu hoặc bằng cách đặt lệnh với mục đích tăng giá.

Thao túng thị trường chứng khoán là một hình thức thao túng thị trường bao gồm sự can thiệp bí mật hoặc bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán.

Thao túng thị trường chứng khoán có thể được phân thành hai loại:

1) Thao túng trực tiếp – Đây là khi ai đó cố tình mua cổ phiếu của một công ty hoặc bán khống để giảm giá cổ phiếu và kiếm tiền từ chênh lệch giá.

2) Thao túng gián tiếp – Đây là khi ai đó mua lại cổ phần lớn trong một công ty và sau đó sử dụng ảnh hưởng của họ để gây ra những thay đổi trong chính sách, khiến giá cổ phiếu tăng giả tạo.

Trong những năm gần đây, người ta ngày càng chú ý đến các trường hợp các công ty đang thao túng giá cổ phiếu của họ bằng cách sử dụng các kế hoạch giao dịch nội gián. Ví dụ, nếu một cá nhân có quyền truy cập vào thông tin về hoạt động tài chính của một công ty mà họ không có bất kỳ quyền nào để biết

Tin tức liên quan

Điểm Chứng Khoán Là Gì
Công Ty Chứng Khoán Là Gì
Broker Chứng Khoán Là Gì
Gap Trong Chứng Khoán Là Gì
Tự Doanh Chứng Khoán Là Gì
Chứng Khoán Là Gì Cách Chơi
Ato Trong Chứng Khoán Là Gì
Sàn Chứng Khoán Là Gì
Thanh Khoản Chứng Khoán Là Gì
Margin Chứng Khoán Là Gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *