Vùng tích lũy chứng khoán là gì

Vùng tích lũy chứng khoán là gì

Vùng tích lũy cổ phiếu là phạm vi giá mà tại đó nhà giao dịch mua và tích lũy cổ phiếu.

Vùng tích lũy cổ phiếu là phạm vi giá mà tại đó nhà giao dịch mua và tích lũy cổ phiếu.

Một số nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để tích lũy cổ phiếu trong một khoảng thời gian, trong khi những người khác sử dụng nó để mua cổ phiếu khi giá giảm.

Vùng tích lũy cổ phiếu là một thuật ngữ được sử dụng trong thị trường chứng khoán để mô tả một loạt các mức giá mà người mua đang tích lũy cổ phiếu.

Phạm vi giá thường được xác định bởi giá cổ phiếu của một công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đó. Vùng tích lũy có thể nằm ở phần cuối thấp hơn của giá cổ phiếu, hoặc có thể ở phần cuối trên của giá cổ phiếu tùy thuộc vào loại nhà đầu tư đang mua.

Vùng tích lũy là một thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà giao dịch để mô tả một phạm vi giá mà tại đó có khả năng giá cổ phiếu sẽ không vượt ra ngoài.

Vùng tích lũy có thể được xác định bằng cách nhìn vào phạm vi giao dịch, hoặc chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất mà một cổ phiếu đã giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cổ phiếu có vùng tích lũy trong khoảng 0,50 đô la đến 1,00 đô la, vì chúng có khả năng sớm bứt phá lên.

Tin tức liên quan

Upcom trong chứng khoán là gì
Trần chứng khoán là gì
Short chứng khoán là gì
Rút chân trong chứng khoán là gì
Chứng khoán hưởng quyền là gì
Pb trong chứng khoán là gì
Nâng hạng thị trường chứng khoán là gì
Nổ vol trong chứng khoán là gì
Nva trong chứng khoán là gì
Nến chứng khoán là gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *